Naltrekson ograniczył ból związany z zespołem piekących ust (News)

Visit our e-commerce website for Conferences, Webinars, Medical Membership, eBooks etc [More Details]

Medical Professionals Become an LDN Specialist [More Details]

Submitted by baileylynn_100964 on Wed, 05/18/2022 - 09:28

Naltrekson ograniczył ból związany z zespołem piekących ust
(Naltrexone reduced the pain associated with burning mouth syndrome)

Dentonet Doctor
10 May 2022
https://dentonet.pl/naltrekson-ograniczyl-bol-zwiazany-z-zespolem-piekacych-ust/

Z pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym „Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology” wynika, że u pacjentki z zespołem pieczenia jamy ustnej (BMS) nastąpiło wyraźne ograniczenie dolegliwości bólowych po codziennym przyjmowaniu antagonisty opioidowego naltreksonu.

Type of Video